Crèdits

Equip Tallers Oberts Poblenou

Coordinadora Tallers Oberts Poblenou 2019

Belén Soto

Administració económica

Hangar + La Bonita Producciones

Graphic Design

Disseny i desenvolupament web

Nonsimilar

Gestora de Medis de Comunicació

Rocio Campaña

Amb la colaboració de

i el suport de

Centre Cívic Can Felipa