Missatge d'error

  • Warning: file_put_contents(temporary://filerxuesl): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed a file_unmanaged_save_data() (línia 1962 de /home/raydkar/www/includes/file.inc).
  • El fitxer no s'ha pogut crear.

CONVOCATÒRIA OBERTA TOP18: VÍDEO I IMATGE GRÀFICA

Imatge TOP2018
dijous, 1 març, 2018 - 12:45 a dilluns, 2 abril, 2018 - 23:00
Add to Calendar

Convocatòries: Taller Oberts de Poblenou 2018

Amb motiu de la pròxima celebració dels TOP18, la coordinació d’aquesta activitat convida a artistes, creatius i dissenyadores gràfiques a presentar-se a les convocatòries següents:

  1. Creació del vídeo promocional dels TOP18.
  2. Disseny de la imatge i aplicacions gràfiques dels TOP18.

Termini de presentació de les candidatures: diumenge 2 d’abril a les 23pm. 

 

CONVOCATÒRIA TALLERS OBERTS DE POBLENOU 2018

VÍDEO PROMOCIONAL

BASES

Aquesta convocatòria s'adreça a totes aquelles creadores que utilitzin i dominin el llenguatge del vídeo. Per reforçar la comunicació de les jornades dels TOP, Tallers Oberts del Poblenou, s'obre convocatòria per tal d'escollir mitjançant un jurat el projecte que reforçarà l'estratègia de comunicació d'enguany: “Un viatge a l’univers creatiu del Poblenou”.

Tipologia de les propostes

Es presentarà un guió del vídeo així com la seva durada aproximada i el concepte o intenció amb que es vol reforçar la campanya de promoció de l'esdeveniment. La convocatòria no vol restringir les tipologies de formats: videoclips, anuncis, micro-documental, etc. L'encàrrec demana treballar en una peça en vídeo que il·lustri la riquesa del barri així com serveixi per anunciar els TOP així com els centres de producció i creació que conformen els TOP.

Tancament de la convocatòria

Dilluns, 2 d'abril a les 23:00h.

Sol·licitants

Aquesta convocatòria està dirigida a les persones creadores que puguin dur a terme la creació d'un treball en vídeo en la seva concepció com realització final. Assolint i representant cadascun dels centres que formen part dels TOP així com reforçant també la visibilitat del districte i del Barri del Poblenou.

Informació i dotació de la convocatòria

La convocatòria inclou els següents conceptes:

- El treball en vídeo per a la comunicació dels TOP 2018, ha de servir com a mitjà de difusió dels esdeveniments i centres que conformen els TOP.
 

- La concepció i producció contempla una dotació de 500€ bruts en concepte d’honoraris. Hangar cedeix material d’il·luminació o enregistrament en cas que sigui necessari.
 

- El/la artista seleccionada es compromet a adaptar als formats pertinents per la seva correcta difusió en xarxes socials i televisió.

Sol·licituds

Els/les creadors/es interessats/es a participar en aquesta convocatòria hauran d'enviar una carta de motivació (màx 100 paraules), on es defensi el concepte i posterior realització del treball en vídeo. Cal presentar el guió del treball visual proposat, així com les necessitats tècniques, calendari de treball i variacions del vídeo en cas de presentar una proposta formada per mes d'un vídeo.

Selecció

La selecció del/a creador/a del projecte serà a càrrec dels organitzadors dels TOP.

La resolució es comunicarà el: Dilluns, 16 d’abril.

Termini de presentació del material

El termini de recepció del material finalitza el: Dilluns, 11 de juny.

Dates de la mostra

El TOP 2018 tindrà lloc els propers díes:  Divendres, 14; dissabte, 15 i diumenge 16 de setembre.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a l’organització dels TOP es puguin produir amb posterioritat.

Comunicació

El projecte realitzat haurà de ser comunicat amb el logotip de Poblenou Crea!, el del Districte de Sant Martí i amb el de l'Ajuntament de Barcelona, Departament de Cultura; així com els dels centres participants. El projecte en format vídeo, així com les imatges del mateix, podran ser utilitzades en el context de la comunicació dels Tallers Oberts del Poblenou.

Referències d’anteriors treballs

https://vimeo.com/222072882

https://vimeo.com/172396915

Enviament de propostes

Enviar a hola@poblenoucrea.cat un correu electrònic amb assumpte: REF: Vídeo TOP18. Han de figurar les següents dades de contacte: mail, telèfon, breu CV, 3 links a peces audiovisuals. El correu no pot superar els 5 mb.

 

 

CONVOCATÒRIA TALLERS OBERTS DE POBLENOU 2018

IMATGE GRÀFICA

BASES

Aquesta convocatòria s'adreça a totes aquelles creadores que utilitzin i dominin el llenguatge del disseny gràfic. Per reforçar la comunicació de les jornades dels TOP, Tallers Oberts del Poblenou, s'obre convocatòria per tal d'escollir mitjançant un jurat el projecte que reforçarà l'estratègia de comunicació d'enguany: “Un viatge a l’univers creatiu del Poblenou”.

Tipologia de les propostes

Es presentarà una proposta conceptual, així com la seva intenció amb què es vol reforçar la campanya de promoció de l'esdeveniment. La convocatòria té plena llibertat creativa en els seus continguts. L'encàrrec demana treballar en una peça que il·lustri la riquesa del barri així com serveixi per anunciar els TOP així com els centres de producció i creació que conformen els TOP.

Tancament de la convocatòria

Dilluns, 2 d'abril a les 23:00h.

Sol·licitants

Aquesta convocatòria està dirigida a les persones creadores que puguin dur a terme la composició d’una imatge gràfica en la seva concepció, tenint en compte el lema de la comunicació d’enguany i assolint i representant cadascun dels centres que formen part dels TOP així com reforçant també la visibilitat del districte i del Barri del Poblenou.

Informació i dotació de la convocatòria

Elements a desenvolupar:

  1. Imatge-campanya gràfica de Tallers Oberts de Poblenou 2018.
  2. Fulletó promocional tamany A3 (plegat a tamany A6). Aquest element tindrà un mapa de Poblenou amb tots els espai participants (aportem nosaltres mapa vectoritzat) per una cara i un llistat d’activitats dels TOP.
  3. Aplicació de la imatge per a xarxes socials (Fcbk, Twitter i Instagram).
  4. Aplicació de la imatge per al web.

La concepció i producció contempla una dotació de 500€ bruts en concepte d’honoraris.

Sol·licituds

Els/les creadors/es interessats/es a participar en aquesta convocatòria hauran d'enviar una carta de motivació (màx 1.000 paraules), on es defensi el concepte i posterior realització del treball gràfic. Cal presentar el concepte de la imatge, així com les necessitats tècniques, calendari de treball i variacions de la proposta gràfica en cas de presentar una proposta formada per mes d'una imatge.

Selecció

La selecció del/a creador/a del projecte serà a càrrec dels organitzadors dels TOP.

La resolució es comunicarà el: Dilluns, 16 d’abril.

Termini de presentació del material

El termini de recepció del material finalitza el: Dilluns, 11 de juny.

Dates de la mostra

El TOP 2018 tindrà lloc els propers díes:  Divendres, 14; dissabte, 15 i diumenge 16 de setembre.

Acceptació de les bases i de la resolució del jurat

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis que, a conseqüència de factors aliens a l’organització dels TOP es puguin produir amb posterioritat.

Comunicació

El projecte realitzat haurà de ser comunicat amb el logotip de Poblenou Crea!, el del Districte de Sant Martí i amb el de l'Ajuntament de Barcelona, Departament de Cultura; així com els dels centres participants. El projecte en format vídeo, així com les imatges del mateix, podran ser utilitzades en el context de la comunicació dels Tallers Oberts del Poblenou.

Referències d’anteriors treballs

http://tallersobertspoblenou.org

Enviament de propostes

Enviar a hola@poblenoucrea.cat un correu electrònic amb assumpte: REF: Imatge gràfica TOP18. Han de figurar les següents dades de contacte: mail, telèfon, breu CV, 3 links a peces anteriorment realitzades. El correu no pot superar els 5 mb.