Missatge d'error

  • Warning: file_put_contents(temporary://filegOzCmD): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed a file_unmanaged_save_data() (línia 1962 de /home/raydkar/www/includes/file.inc).
  • El fitxer no s'ha pogut crear.

Història

Els Tallers Oberts del Poblenou neixen el 1996 amb l'objectiu d'apropar el públic als artistes obrint les portes dels seus tallers per mostrar les obres i els espais de treball.

Durant aquests gairebé 23 anys i fins avui ha estat una iniciativa impulsada pels diferents espais de creació i exposició ubicats al barri. Ha estat una porta oberta per a conèixer i descobrir racons grans i petits del barri, on, malgrat les successives transformacions urbanístiques i socials, ha sobreviscut l'esperit artístic i creatiu de desenes d'artistes, músics, programadors, performers, artesans i creatius.

Sobretot els darrers anys són molts els artistes, creadors i galeries que s'han instal·lat en el barri, fet que ha conformat una matriu de professionals de gran pes específic en el conjunt del teixit social, cultural i artístic del barri del Poblenou.

Els objectius del projecte són:

  1. Cohesionar, agrupar i comunicar el potencial creatiu i artístic dels espais creatius, artistes i creatius professionals del districte de Sant Martí.
  2. Crear un equip sòlid i professional encarregat de crear i fer créixer una plataforma de difusió i comunicació, la qual a través de la creació d'una estratègia de comunicació, una imatge gràfica, exhibicions i esdeveniments anuals promocioni als espais creatius, artistes i creatius professionals inscrits.
  3. Crear i consolidar una imatge professional dels artistes i creatius professionals que treballen diàriament en els seus espais.
  4. Crear un referent en art dins de l'àmbit de Barcelona, així com a la resta d'Europa, amb focus en la difusió dinamització de l'art dels artistes, creatius professionals i espais creatius que el componen.
  5. Crear un vincle entre els artistes, creatius i espais creatius de Poblenou i apropar l'art i el procés creatiu als ciutadans de Barcelona.
  6. Auto suficiència econòmica, a través de les quotes dels inscrits a la plataforma, sponsors, subvencions, etc ...
  7. Aconseguir un públic interessat i estable durant tot l'any en els diversos esdeveniments dels espais creatius.
  8. Generar un vincle estable de cooperació i treball entre els diferents tallers.

El 2015 i durant 4 anys, l'associació Poblenou Crea! va ser creada per desenvolupar les tasques de cohesió d'entitats i coordinació dels Tallers Oberts Poblenou. Encara que a dia d'avui no segueix en funcionament, l'associació va suposar una nova etapa de reestructuració de la plataforma i es van generar declaracions d'intencions com el seu manifest, el document d'història patrimonial industrial del Poblenou o el document sobre l'exposició de Patrimoni Intangible que es va realitzar en 2015.