Statement Poblenou Crea!

DE TALLERS OBERTS POBLENOU A POBLENOU CREA!

Els Tallers Oberts del Poblenou neixen el 1996 amb l'objectiu d'apropar el públic als artistes obrint les portes dels seus tallers per mostrar les obres i els espais de treball.

Durant aquests gairebé 20 anys i fins avui ha estat una iniciativa impulsada pels diferents espais de creació i exposició ubicats al barri. Ha estat una porta oberta per a conèixer i descobrir racons grans i petits del barri, on, malgrat les successives transformacions urbanístiques i socials, ha sobreviscut l'esperit artístic i creatiu de desenes d'artistes, músics, programadors, performers, artesans i creatius.

Sobretot els darrers anys són molts els artistes, creadors i galeries que s'han instal·lat en el barri, fet que ha conformat una matriu de professionals de gran pes específic en el conjunt del teixit social, cultural i artístic del barri del Poblenou.

Aquest any 2015, proposem una fórmula ampliada del concepte TALLERS OBERTS DEL POBLENOU que es diu POBLENOU CREA!.

A l'edició d'enguany la programació s'amplia a 2 setmanes d'activitats del 2 al 14 de juny, activitats que tindran com a punt àlgid la inauguració de l'exposició retrospectiva de la història de Tallers Oberts Poblenou el 6 de juny; i la seva cloenda amb les Portes Obertes dels tallers participants el 13 i 14 de juny.

L'objectiu d'aquesta extensió temporal dels coneguts TALLERS OBERTS DEL POBLENOU és fer créixer una plataforma que, a través d'exposicions i esdeveniments anuals, promocioni als artistes, als seus espais i a altres creatius, fomentant així la qualitat artística i creativa dels professionals que treballen cada dia al barri del Poblenou. Amb una estratègia de comunicació específica i una nova imatge gràfica volem potenciar el clàssic esdeveniment de Tallers Oberts de Poblenou.

Paral·lelament, la força creativa i artística dels professionals i espais de creació que hi participen, es materialitza amb la creació d'un dossier digital ( ESPAIS / ARTIST REGISTRY / SHOWROOMS ) que té com a objectiu ser una eina de difusió i promoció així com una guia ràpida de consulta de l'activitat multidisciplinari i un cens dels creatius del barri de Poblenou.

POBLENOU CREA! Posa el èmfasis en las “bones practiques en las arts visuals”. Aquest any hem destinat mes de un 10% del pressupost als honoraris dels artistes. Amb l´objectiu de enriquí els continguts amb la producció artística i creativa dels artistes y centres de creació.

POBLENOU CREA! Es el resultat de un equip de treball compromès amb els objectius , fonaments i la qualitat en las bones practiques en las arts visuals i en la professió del artista i creatiu. Per això, hem construït un projecte que reflexa el esperit creatiu i el caràcter diferencial del barri de Poblenou en Barcelona i es per aquest motiu que aquest any es desvinculem del FAD després de anys de col·laboració.

POBLENOU CREA! evoluciona amb una amplia i interessant agenda plena d’activitats per a gaudir de l’art i del procés creatiu dels artistes en els seus propis espais de creació.

Els OBJECTIUS DEL PROJECTE són:

  1. Cohesionar, agrupar i comunicar el potencial creatiu i artístic dels espais creatius, artistes i creatius professionals del districte de Sant Martí.
  2. Crear un equip sòlid i professional encarregat de crear i fer créixer una plataforma de difusió i comunicació, la qual a través de la creació d'una estratègia de comunicació, una imatge gràfica, exhibicions i esdeveniments anuals promocioni als espais creatius, artistes i creatius professionals inscrits.
  3. Crear i consolidar una imatge professional dels artistes i creatius professionals que treballen diàriament en els seus espais.
  4. Crear una imatge de marca "POBLENOU CREA!" Que potenciï la identitat i el caràcter artístic i creatiu, del districte.
  5. Crear un referent en art dins de l'àmbit de Barcelona, ​​així com a la resta d'Europa, amb focus en la difusió dinamització de l'art dels artistes, creatius professionals i espais creatius que el componen.
  6. Contribuir al codi de bones pràctiques en la professió artística i creadora.
  7. Crear un vincle entre els artistes, creatius i espais creatius de Poblenou i apropar l'art i el procés creatiu als ciutadans de Barcelona.
  8. Auto suficiència econòmica, a través de les quotes dels inscrits a la plataforma, sponsors, subvencions, etc ...
  9. Aconseguir un públic interessat i estable durant tot l'any en els diversos esdeveniments dels espais creatius. 10. Generar un vincle estable de cooperació i treball entre els diferents tallers.