Mensaje de error

  • Warning: file_put_contents(temporary://filevnzmik): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed en file_unmanaged_save_data() (línea 1962 de /home/raydkar/www/includes/file.inc).
  • No se pudo crear el archivo.

Història

Els Tallers Oberts del Poblenou neixen el 1996 amb l'objectiu d'apropar el públic als artistes obrint les portes dels seus tallers per mostrar les obres i els espais de treball.

Durant aquests gairebé 23 anys i fins avui ha estat una iniciativa impulsada pels diferents espais de creació i exposició ubicats al barri. Ha estat una porta oberta per a conèixer i descobrir racons grans i petits del barri, on, malgrat les successives transformacions urbanístiques i socials, ha sobreviscut l'esperit artístic i creatiu de desenes d'artistes, músics, programadors, performers, artesans i creatius.

Sobretot els darrers anys són molts els artistes, creadors i galeries que s'han instal·lat en el barri, fet que ha conformat una matriu de professionals de gran pes específic en el conjunt del teixit social, cultural i artístic del barri del Poblenou.

Els objectius del projecte són:

  1. Cohesionar, agrupar i comunicar el potencial creatiu i artístic dels espais creatius, artistes i creatius professionals del districte de Sant Martí.
  2. Crear un equip sòlid i professional encarregat de crear i fer créixer una plataforma de difusió i comunicació, la qual a través de la creació d'una estratègia de comunicació, una imatge gràfica, exhibicions i esdeveniments anuals promocioni als espais creatius, artistes i creatius professionals inscrits.
  3. Crear i consolidar una imatge professional dels artistes i creatius professionals que treballen diàriament en els seus espais.
  4. Crear un referent en art dins de l'àmbit de Barcelona, així com a la resta d'Europa, amb focus en la difusió dinamització de l'art dels artistes, creatius professionals i espais creatius que el componen.
  5. Crear un vincle entre els artistes, creatius i espais creatius de Poblenou i apropar l'art i el procés creatiu als ciutadans de Barcelona.
  6. Auto suficiència econòmica, a través de les quotes dels inscrits a la plataforma, sponsors, subvencions, etc ...
  7. Aconseguir un públic interessat i estable durant tot l'any en els diversos esdeveniments dels espais creatius.
  8. Generar un vincle estable de cooperació i treball entre els diferents tallers.

El 2015 i durant 4 anys, l'associació Poblenou Crea! va ser creada per desenvolupar les tasques de cohesió d'entitats i coordinació dels Tallers Oberts Poblenou. Encara que a dia d'avui no segueix en funcionament, l'associació va suposar una nova etapa de reestructuració de la plataforma i es van generar declaracions d'intencions com el seu manifest, el document d'història patrimonial industrial del Poblenou o el document sobre l'exposició de Patrimoni Intangible que es va realitzar en 2015.